E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

De Hartstichting

Wie zijn wij en wat doen wij:
Al meer dan 30 jaar maakt de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk. Reanimatiepartners van de Hartstichting zijn vrijwilligers die verspreid over het land reanimatie- en AED-cursussen organiseren. Momenteel op ruim 250 locaties in het land.

De Hartstichting ondersteunt hen actief met materialen, middelen, advies en voorlichting. Reanimatiepartners hebben geen winstoogmerk. Daardoor zijn de cursuskosten laag. Alleen kosten als zaalhuur, administratiekosten en een onkostenvergoeding voor de instructeur worden betaald uit bijdragen van de cursusdeelnemers.

Een organisatie mag zich een ‘Reanimatiepartner van de Hartstichting’ noemen, nadat een convenant is ondertekend. Zo gaan de Hartstichting en de Reanimatiepartner een geregistreerd partnerschap aan. U kunt dit partnerschap herkennen aan dit logo.

Image
Convenant
Het convenant is ontwikkeld door de Hartstichting. Enerzijds is het bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de rol van de Hartstichting.

Anderzijds vermeldt het de eisen waaraan de organisaties moeten voldoen die met de Hartstichting willen samenwerken.

Dit zijn de belangrijkste afspraken.

 

 

Een Reanimatiepartner van de Hartstichting:
is een stichting of vereniging
heeft geen winstoogmerk
wordt bestuurd door minstens drie personen
biedt cursussen aan volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
werkt met instructeurs en docenten die beschikken over een geldig NRR-certificaat
biedt basis- en herhalingscursussen aan in reanimatie- en AED-onderwijs aan alle inwoners van een buurt, (deel)gemeente of regio
werkt op vrijwilligersbasis
gebruikt lesmaterialen, beschikbaar gesteld door de Hartstichting en de NRR.


De Nederlandse Hartstichting: 
is vertegenwoordigd in het bestuur en de wetenschappelijke raad van de NRR
stelt kennis en kunde beschikbaar bij het ontwikkelen van de materialen
zet zich in voor het ontwikkelen en verspreiden van kwalitatieve onderwijsmaterialen
heeft geen winstoogmerk
is in het bezit van het CBF-keurmerk.

                                      Image