E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

Verzekeringen: hoe zit dat nou toch

Het Oranje Kruis heeft in september 2004 via de pers het volgende laten weten: “Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.” Het secretariaat van de Nationale Bond kreeg daarna vragen over de (dekking van) verzekeringen die de Nationale Bond al jarenlang voor zijn leden afsluit.

Zijn we nu dubbel verzekerd? Nee! Maar lees even verder.

 

Algemeen

Voor de aansprakelijkheidsverzekering geldt, dat de persoon die de schade heeft veroorzaakt in eerste instantie bij zijn/haar eigen verzekeringsmaatschappij een eventuele claim moet indienen. Pas als de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat de polis de geleden schade niet dekt, kan een claim worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij van de Nationale Bond.

 

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

De “aansprakelijkheidsverzekering bedrijven” van de Nationale Bond geeft veel meer dekking dan de verzekering van het Oranje Kruis. De verzekering van het Oranje Kruis geeft alleen dekking tijdens actieve hulpverlening. Een Eerste Hulpverlener is bij de Nationale Bond ook verzekerd tegen aansprakelijkheid als hij door zijn vereniging (of door district of landelijke organisatie) wordt ingezet bij evenementen, tijdens oefeningen en samenkomsten als actieve hulpverlener. Ook besturen op districts- en lokaal niveau, commissies en instructeurs vallen onder deze aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering geldt ook tijdens de reis vàn en naar de plaats van de activiteit, samenkomst, etc. Enige beperking is dat deze verzekering alleen dekking geeft in Nederland.

 

Ongevallenverzekering

Als de verzekerde tijdens activiteiten in opdracht van of ten behoeve van de Nationale Bond voor EHBO een ongeval mocht overkomen dan ontvangt hij of zijn begunstigden bij blijvende invaliditeit of bij overlijden een vergoeding. Deze verzekering is ook van kracht tijdens het spontaan verlenen van eerste hulp. Voor dit risico is door het Oranje Kruis geen verzekering afgesloten.