E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

Wat te doen

Wat te doen bij een ongeval met slachtoffers ?


Als stelregel gelden de volgende vijf belangrijke aandachtspunten :

 Op gevaar letten
 Nagaan wat er is gebeurd / wat iemand mankeert
 Het slachtoffer geruststellen
 Zorgen voor deskundige hulp
 Iemand helpen op de plaats waar hij of zij ligt of zit


 Op gevaar letten
 Nagaan wat er is gebeurd / wat iemand mankeert
 Het slachtoffer geruststellen
 Zorgen voor deskundige hulp
 Iemand helpen op de plaats waar hij of zij ligt of zit

 

De vijf genoemde zaken zullen hieronder uitgebreider worden besproken.

1. Op gevaar letten.

Zorg er altijd voor dat uzelf en het slachtoffer buiten de gevarenzone zijn (denk aan een sluitende overweg) of de linkerbaan van de A2. Verplaats het slachtoffer alleen indien strikt noodzakelijk over een minimale afstand (en voor de kenners liefst met de Rautek greep)

2. Nagaan wat er is gebeurd / wat iemand mankeert

Ga na bij het slachtoffer of indien deze buiten bewustzijn is bij omstanders wat er gebeurd is en hoe, echter blijf altijd bij het slachtoffer. Controleer Bewustzijn, Ademhaling en Circulatie (bloedsomloop) en constateer terloops eventuele verdere verwondingen zonder deze echter direct te behandelen (uitzonderingen daargelaten).

3. Het slachtoffer geruststellen

Stel het slachtoffer altijd gerust indien hij of zij bij bewustzijn is. Wees altijd kalm in spraak en gedrag. Vertel bijvoorbeeld wie je bent en dat er professionele hulp (GGD, Brandweer en Politie) onderweg is. Uw rust en kalmte zal een directe invloed hebben op het verder verloop van de behandeling door u en de professionals.

4. Zorgen voor deskundige hulp

Cruciaal bij het verlenen van eerste hulp is het inschakelen van professionele hulpverleners (u bent immers zelf geen arts). Hierbij zijn de volgende zaken in uw melding zeer belangrijk:

Laat een van de omstanders bellen naar : 112

 

en laat hem of haar na de melding naar u terugkeren met de verkregen informatie. De persoon die de melding doet moet volgende zaken zeker melden aan de centralist.
Uw eigen naam (dus niet de naam van de eventuele beller)

De exacte plaats van het ongeval (adres zo compleet mogelijk, vraag desnoods omstanders wat het exacte adres is, denk aan bv Rijksweg A2, kilometerpaal 23,5 richting Amsterdam na de afslag 's Hertogenbosch)

De aard van het ongeval (bv aanrijding met auto) en hoeveel slachtoffers er zijn
De toestand van de slachtoffers (zijn er mensen bekneld ?, bent u aan het reanimeren) Met deze informatie kan de centralist van de alarmcentrale beslissen welke hulpdiensten moeten worden gestuurd.

Vraag de melder wanneer de hulpdiensten verwacht worden en indien dit erg lang duurt laat de melder dan nogmaals melden (beter 2x teveel als 1x te weinig)

5. Iemand helpen op de plaats waar hij of zij ligt of zit

Nadat u de zekerheid heeft dat professionele hulp onderweg is kunt u zich verder ontfermen over het slachtoffer. Indien Bewustzijn, Ademhaling en Bloedsomloop stabiel zijn gaat u verder met het verzorgen en verbinden van eventuele secundaire letsels totdat de professionele hulpverleners arriveren. U doet er goed aan de hulpverleners kort en bondig te informeren over het verloop van uw acties tot het arriveren van bijv GGD, zodat deze mensen direct adequate maatregelen kunnen nemen en uw taken verder zonder veel tijdsverlies kunnen overnemen. In sommige gevallen (met bijvoorbeeld meerdere slachtoffers) kunt u echter het verzoek krijgen van de hulpverleners om te blijven assisteren.

BRANDWONDEN...

 

Brandwonden door vuurwerk, brandende kachels, hete vloeistoffen, oliebollen bakken

Met oud en nieuw en al tijden daarvoor word je op straat weer geconfronteerd met vuurwerk. Ongelukjes die vaak voorkomen zijn brandwonden door het onvoorzichtig aansteken van (te korte) lontjes, of u kunt het doelwit zijn van rondvliegend vuurwerk. 

 

Andere brandwonden die 's winters veel voorkomen:

U kunt zich stoten aan brandende kachels of hete vloeistoffen over u heen krijgen. 
En al bent u nog zo voorzichtig, bij het oliebollen bakken spat het vet zo maar hoog op.
De meeste verbrandingen (ongeveer 70%) gebeuren thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding.

 

Hier volgen eerste hulp tips als u dit overkomt.

Het doven van kleine vlammen
Zorg ervoor dat uzelf niet in brand raakt.
Wanneer kleding vlamvat, moeten de vlammen worden gedoofd. Bij voorkeur met water of anders door het slachtoffer te wikkelen in een deken, jas, kleed of gordijn. Gebruik nooit synthetische stoffen.

 

Voor ALLE verbrandingen geldt: 

Brandwonden moeten onmiddellijk worden gekoeld. Dit koelen houdt u tenminste 10 minuten vol. Het liefst met stromend lauw water uit de kraan of douche.

Is er geen leidingwater in de buurt dan is in geval van nood zelfs slootwater nog beter dan niets. Eerst water, de rest komt later, want elke seconde telt!

Hoe te handelen bij een eerstegraads brandwond

Een eenvoudige brandwond kunt u zelf behandelen. Dit als het eerste- en kleine tweedegraads brandwonden zijn. Een eerstegraads verbranding is rood, licht gezwollen en pijnlijk.

 

Hoe te handelen bij een tweedegraads brandwond

Een tweedegraads verbranding is rood, licht gezwollen, pijnlijk en vertoont blaren (soms pas later te zien). Kleding die vastzit aan een verbrande plek mag niet worden verwijderd, omdat door het lostrekken reeds ontstane blaren opengaan.

De kleding moet wél nat worden gehouden. Loszittende kleding mag wel worden verwijderd, maar u moet er zeker van zijn dat die kleding niet vastzit aan een verbrande plek. Na het stoppen met koelen kan de pijn weer toenemen. Dan kunt u gerust opnieuw koelen. De pijn zal afnemen. 

 

Hoe te handelen bij derdegraads brandwonden 

Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar een arts of ziekenhuis
Bij derdegraads brandwonden zijn de zenuwen verbrand en de huid heeft zijn normale soepelheid verloren en is pijnloos. De huid is grauwwit (gekookt) of zwart (verkoold). 

 

AFDEKKEN

Een eerstegraads verbranding hoeft niet te worden afgedekt.

Bij tweedegraads brandwonden en derdegraads brandwonden is er vaak ook sprake van een kapotte huid. De brandwond moet daarom worden afgedekt. Dit geldt ook voor blaren die nog niet kapot zijn.

Brandblaren mogen niet worden opengemaakt! Dek de brandwond steriel af, bij voorkeur met metalline verband of anders met steriel gaas. Heeft u dit niet, neem dan een pas gewassen theedoek, servet of handdoek.

Bij uitgebreide brandwonden kunt u als vervanger een schoon laken gebruiken. Bij vastzittende kleding, komt de kleding onder het verband te zitten. Breng zowel over de kleding als op de brandwond zelf het verband losjes aan. 

Er mag niets op de wond worden gesmeerd. Allerlei huismiddeltjes - zoals boter, melk, tandpasta - mogen niet worden gebruikt. Ook brandzalf niet. 

 

LET OP! 

Alleen eerstegraads verbrandingen en minimale brandblaren mogen door de EHBO'er zelf behandeld worden.  Bij twijfel kunt u het beste een arts inroepen.

ONDERKOELING...

 

Als u te lang in een koude omgeving bent kunt u onderkoeld raken. Dit kan geheel onderkoeld zijn of plaatselijk. Bij plaatselijke onderkoeling gaat het met name om uitstekende lichaamsdelen zoals: de neus, oren, vingers en tenen.

 

Wat zijn de verschijnselen van algehele onderkoeling?

Het slachtoffer is:

bleek en heeft een koude huid, rilt in het begin en voelt zich doodmoe wordt suf en wil gaan slapen kan (diep) bewusteloos raken kan een stilstand van de ademhaling en/of bloedsomloop krijgen.

Wat moet u doen?

 

Breng het slachtoffer naar een beschutte plaats en wikkel hem/haar in een deken. Het is belangrijk ook het hoofd in te pakken. Dit geldt speciaal voor kinderen.

 

Indien nodig: 

ademweg vrijhouden
beademen
uitwendige hartmassage toepassen

 

Er moet ALTIJD voor deskundige hulp worden gezorgd. 


Wat zijn de verschijnselen van plaatselijke onderkoeling/bevriezing?

Eerstegraads bevriezing

 

De huid krijgt een bleekgrijze verkleuring. Het slachtoffer voelt een stekende pijn in de bevroren lichaamsdelen.


Tweedegraads bevriezing

 

Na enkele uren treedt blaarvorming op. Het slachtoffer voelt een stekende pijn in de bevroren lichaamsdelen.


Derdegraads bevriezing

 

De huid is spierwit, voelt hard aan en is gevoelloos.

 

Wat moet u doen?

Verwijder natte kleding.

Warm de getroffen delen voorzichtig op met behulp van de lichaamswarmte van uzelf of van het slachtoffer.

Laat blaren intact en dek ze af met een dekverband.

Wat moet u niet doen?

Het wrijven van het getroffen lichaamsdeel kan het bevroren weefsel extra beschadigen, dit moet u dus niet doen!

BOTBREUKEN EN ONTWRICHTING...

 

Als het buiten guur en glad wordt is een valpartij zo gebeurd. Draag op gladde dagen schoenen met een profielzool waardoor u grip houdt op straat. Gympen hebben dit meestal niet!

 

Wintersport

 

Als u op wintersport gaat, kunt u door een goede voorbereiding ervoor zorgen dat de kans op breuken en blessures zo klein mogelijk wordt. Dit kunt u doen door: thuis een goede conditie op te bouwen. Draag verder op de piste altijd handschoenen, zo haalt u uw handen niet open aan bevroren sneeuw. Warm de spieren op door te beginnen met een warming-up en start met enkele simpele afdalingen. Pas op met alcohol op de piste.

 

Maar wat te doen als er nu wel een valpartij plaatsvindt? 

 

Let dan goed op de verschijnselen van botbreuken:
het slachtoffer heeft pijn
kan het lichaamsdeel niet bewegen
zwelling 
Soms ook:
het lichaamsdeel heeft een abnormale stand
het heeft een abnormale beweeglijkheid
er is een uitwendige wond: er is sprake van een open botbreuk

Wat moet u doen:

 

zorg dat het getroffen gedeelte zo onbeweeglijk mogelijk wordt gehouden 
geef steun en rust aan het getroffen lichaamsdeel in de positie waarin het wordt aangetroffen 
dek bij een open botbreuk de wond af 
zorg voor deskundige hulp

Dit zijn de verschijnselen bij een kneuzing en verstuiking:

 

eerst alleen pijn
spoedig hierna begint het getroffen lichaamsdeel op te zwellen
na verloop van tijd verschijnt een blauwe verkleuring
soms kan het lichaamsdeel direct niet meer bewogen worden


Wat kunt u hieraan doen:

koel het lichaamsdeel met leidingwater, eventueel slootwater, koude omslagen of ijsblokjes gedurende ten minste 10 minuten. Wees in verband met bevriezingsverschijnselen voorzichtig met ijs: zorg dat het ijs niet in direct contact komt met de huid
leg een drukverband aan geef rust en steun en leg het getroffen lichaamsdeel hoog laat indien nodig een arts ernaar kijken