E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

Mededeling Bestuur

Lesrooster.

Data Reanimatie en AED herhaling lessen zie oproep.

 

ImageInformatie van het Oranje Kruis. 

Bij het diploma ehbo (de basis) kunt u deel certificaten behalen. In de vorm van verband leer,Reanimatie,AED enz.
Het niet jaarlijks volgen van een herhaling les voor u certificaat kan deze komen te vervallen zonder dat daarbij de geldigheid van u diploma in het gevaar komt. Mits natuurlijk voldoende ehbo lessen gevolgd worden.

Als u een certificaat opnieuw wil behalen moet de volledige cursus plus het examen worden gevolgd voor het betreffende certificaat.


Basis diploma EHBO

-Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
-Stoornissen in het bewustzijn
-Stoornissen van de ademhaling
-Stilstand van de bloedsomloop
-Ernstige uitwendige bloedingen
-Shock
-Uitwendige wonden
-Brandwonden
-Kneuzing en verstuiking
-Ontwrichting en botbreuken
-Oogletsels
-Vergiftiging
-Elektriciteitsongevallen
-Letsels door koude
-Letsels door warmte
-Vervoer over korte afstand
-Verband- en hulpmiddelen
-Het menselijk lichaam


Module Verbandleer en kleine ongevallen   
-Soorten verbanden
-Dekverband
-Doekverband
-Wonddrukverband, stompverband
-Drukverband
-Kleine ongevallen
-Verband- en hulpmiddelen

 

Module Reanimatie

- Inleiding
- Circulatie
- Circulatiestilstand
- Ademhaling
- De werking van het hart
- Luchtwegobstructie
- Reanimatie van volwassenen
- Reanimatie van kinderen (1 - 15 jaar)

 

Module AED bediener

- het herkennen van bewusteloosheid, adem- en/of circulatiestilstand;
- het handelingsschema bij bewusteloosheid, adem- en/of circulatiestilstand;
- oefenen van de reanimatiehandelingen.
- Wat is AED?
- Wanneer kan AED worden toegepast?
- Hoe moet AED worden toegepast?

 

Convenant.
Wij zijn als vereniging een convenant (overeenkomst) aangegaan met de Nederlandse Hartstichting hier mee zijn we Hartstichting - Reanimatie Partner geworden. 

In het convenant is beschreven de manier van lesgeven en de middelen die daar voor nodig zijn. De Nederlandse Hartstichting stelt hiervoor lesmateriaal en ondersteuning beschikbaar. Op de website kunt u er meer over lezen www.hartstichting.nl

 

Locatie

Buurthuis “De Stobbe”  
                        
                           Lange Kavel 50  
                           7881 LS Emmer-Compascuum.
                           Tel. 0591 - 351001