E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

Beginners Cursus

Beginners Cursus

Bij de vereniging Emmer - Compascuum zal geen nieuwe cursus worden gegeven.

De cursusprijzen voor het seizoen

Diploma Eerste Hulp : € xxx.=

Incl. examenkosten, oefenmateriaal, lesboek en reanimatie. lessen, incl. reanimatie en examenavond.

Vervolgcursus Eerste Hulpverlener: € xx.=

Incl. verlengingskosten, materiaal en reanimatie.
8 lessen inclusief 1 les verbandleer + 1 les reanimatie + thema-avond

Betaling Cursisten voor het Diploma Eerste Hulp en vervolg Eerste Hulpverlener, per auto-incasso.

Indien er geen betaling heeft plaats gevonden wordt men niet tot de cursus toegelaten.

Ziektekostenverzekeraars die onder Achmea ressorteren zoals:

Avéro, DVZ, Groeneland, en Zilverenkruis geven een tegemoetkoming van 75% in de kosten van preventieve cursussen tot maximaal € xxx,- per cursus per kalenderjaar, zoals EHBO, georganiseerd door de plaatselijke EHBO-vereniging.

Voorwaarde voor de vergoeding !

U moet een origineel bewijs van aanmelding en betaling overleggen.
Informeer ook bij uw ziektekostenverzekering of er een vergoeding gegeven wordt.

Er zijn diverse redenen om een EHBO-cursus te gaan doen.

Velen doen dit omdat de werkgever verplicht is een bepaald aantal personen met een Diploma Eerste Hulp in dienst te hebben, waardoor enkelen worden 'aangewezen' dit diploma te halen. Hiervoor bent u bij ehbo ver. emmer-compascuum uiteraard op het juiste adres. Een Diploma Eerste Hulp is veel uitgebreider dan het EHBO onderdeel van een BHV-cursus en dus niet daardoor te vervangen.

Vaak ook maken mensen iets mee in hun omgeving (familie, werk, school, op straat) waardoor ze het gevoel hebben gekregen meer van EHBO te willen weten. Als er weer iets gebeurt hopen ze dan te weten te doen. In de EHBO-opleiding maken we veel ruimte voor het interpreteren van een ongeval, alarmeren, omgaan met omstanders, et cetera. Een praktijksituatie is nooit standaard, maar door goed te oefenen, bent u wel goed voorbereid.

En natuurlijk zijn er cursisten die zich niet om een van deze redenen heeft opgegeven, maar een eigen grond heeft een EHBO-opleiding te volgen. Uiteraard zijn ook zij van harte welkom.

EHBO is daarom niet alleen nuttig, maar vaak ook erg gezellig.

Een EHBO-cursus kan gevolgd worden door personen vanaf 15 jaar.